Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

misspuppet
Reposted fromdoktoragon doktoragon viakokoko kokoko
misspuppet
7532 e3b2
yo, Cooper!
Reposted fromBloodyPierrot BloodyPierrot viakokoko kokoko
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
misspuppet

The most marvellously-sounding English words:agrestic - prostacki
ailurophile - ktoś uwielbiający koty alacrity - ochota
alexithymia - nieumiejętność wyrażenia uczuć słowami
anacoluthon - niepoprawna konstrukcja składniowa
annihilate - zniszczyć coś kompletnie
bailiwick - zakres zajęć, zainteresowań brobdingnagian - ogromny bucolic - sielanka cataclysmic - kataklizmowy
cherish - miłować, hołubić clandestine - sekretny
coprolalia - niepohamowane używanie wyrazów nieprzyzwoitych
dalliance - żarty
diaphanous - przezroczysty
ebullience - kipienie energią efficacious - skuteczny
egregious - wierutny
elision - pominięcie/wyrzutnia
eloquence - elokwencja
emollient - wyrozumiały
erinaceous - jeżowaty
ethereal -eteryczny, nieziemny
facietous - zabawny
flapdoodle - bzdury
foofaraw - bajery
fugacious - przelotny
fuliginous - ponury
garrulous - gadatliwy
gloomy - smętny
grandiloquent - pompatyczny
guffaw - rechot
halcyon - cudowny, łagodny, bez trosk/ zimorodek
haughtiness - wyniosłość, pycha
heebie-jeebes - ciarki, mrowienie
hijinks - zabawa, szaleństwo
hurriedly - szybko
imbroglio - powikłanie
imbue - nasycić czymś/przesiąknąć czymś/wpajać
ineffable - niewymowny
inglenook - miejsce przy kominku
insouciance - beztroska, lekkomyślność
juxtapose - zestawiać ze sobą
labirynthine - zawiły
listless - ślamazarny
lassitude - zmęczenie
lissome - gibki
loathsome - obrzydły
marvellous - cudowny
mellifluos - melodyjny
mooncalf - głupia osoba, która spędza mnóstwo czasu na marzeniach
noctilucous - świecący w nocy
obsequious - służalczy
oleaginous - oleisty
oneiric - ulotny
oubliette - loch
palimpsest - starożytny rękopis na pergaminie
persiflage - lekkie dokuczanie, niegroźne drwiny precisely - dokładnie
propinquity - bliskość
puerile - dziecinny
pusillanimous - tchórzliwy, strachliwy
quarrelsome - kłótliwy
rambunctious - hałaśliwy
reverie - zaduma
ribaldry - grubiaństwo
ridiculous - absurdalny
rodomondate - fanfaronada
sanctimonious - świętoszkowaty
scintilla - iskra
scurrilous - obelżywy
surreptitious - dyskretny
susurrus - szelest
tangerine - mandarynka
tarradiddle - bzdury, kłamstewko
tesselated - ozdobiony mozaiką
tintinnabulation - dźwięk dzwonu
topsy-turvy - chaotyczny
trifle- drobiazg
ubiquitous - powszechny
vitiate - wypaczyć
wherewhital - potrzebne środki
willow - wierzba
woebegone -zbolały
zany - głupek
5563 efb9

4gifs:

Who put that there? [video]

Reposted fromfeeltheearthquake feeltheearthquake viakokoko kokoko
8241 57b5 500
Reposted fromkimik kimik viakokoko kokoko

July 03 2015

misspuppet
0976 0ca5 500
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viakokoko kokoko
misspuppet
misspuppet
misspuppet
2802 c136
Reposted fromfungi fungi viakelen kelen
9002 ff23 500

coltsingleactionarmy:

My new wallet is the coolest fucking thing

Reposted fromdavid-10inch david-10inch viakelen kelen
misspuppet
6526 b7a6
Reposted fromNeutrum Neutrum viakelen kelen
5968 cc0d 500

thepigeongazette:

It’s like a disney princess you only feed instant ramen to after midnight

misspuppet
8381 8804 500
It's 2015, hurray!
Reposted fromlejibet lejibet viakelen kelen
misspuppet
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viakelen kelen
misspuppet
4688 b447 500
Reposted frombukoz bukoz viakelen kelen
0223 93e1

escapekit:

Life in Japan

Tumblr user ‘1041uuu’, has created a series of GIFs that perfectly encapsulate how modern life in Japan is like. 

Did I mention they look like 8-bit video games. Awesome. 

Escape Kit / Twitter  Subscribe

Reposted fromtron tron viakelen kelen
misspuppet
9576 f557 500
Reposted fromNeutrum Neutrum viakelen kelen
misspuppet
2635 f001 500
Reposted fromlejibet lejibet viakelen kelen
misspuppet
4520 b02f 500
Sławne postaci bez matury
Reposted fromjankoza jankoza viakelen kelen
misspuppet
7716 c9dc
Reposted fromsiara siara viakelen kelen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...